Od decyzji ZUS można się odwołać

Gazeta Wyborcza (2012-03-14), autor: Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński , oprac.: GR

mar 14, 2012

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ na wysokość świadczenia, to 30 dni będzie się liczyć od momentu dostarczenia tego ostatniego, brakującego dokumentu.

Jeśli nie zgadzamy się z wydaną decyzją, możemy wnieść odwołanie w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Składamy je do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Jeśli ZUS nie uwzględnił naszych lat pracy lub zaniżył zarobki, co spowodowało, że nasza emerytura lub renta jest niższa, do odwołania możemy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze racje. ZUS ma 30 dni na decyzję, co zrobić z odwołaniem. Może uwzględnić stanowisko przyszłego emeryta i przyznać się do winy. Gdy jednak upiera się przy swoim i zdania nie zmienia, musi wysłać wniosek do sądu. Jeżeli Zakład przekaże pismo do sądu, emeryt może spodziewać się wezwania od sędziego. Po decyzji sądu, która nie jest dla nas korzystna, możemy odwołać się jeszcze do sądu apelacyjnego (to samo może zrobić ZUS).

Na końcu zostaje Sąd Najwyższy, który jednak nie rozpatruje każdej sprawy. Zajmie się naszym odwołaniem, gdy uzna, że wcześniej sądy niższych instancji popełniły błędy proceduralne.
Uwaga! Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. Emeryci nie powinni się więc obawiać, że nagle ZUS czy sąd każą im płacić za rozpatrzenie sprawy. Jeżeli więc jesteśmy przekonani, że mamy rację, warto do sądu się odwołać.

Więcej w Gazecie Wyborczej z 13 marca 2012 r.