Pensje w administracji wymagają poprawki…

Rzeczpospolita , autor: . Mrz , oprac.: GR

maj 17, 2007

Wynagrodzenia osób podlegających ustawie o państwowym zasobie kadrowym będą kształtowane jak w służbie cywilnej.

Podczas wprowadzania ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych zapomniano objąć osoby podlegające tej ustawie przepisami o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Do Sejmu trafił właśnie rządowy projekt nowelizacji tej ustawy. Przewiduje usunięcie tej luki i objęcie ich zasadami mnożnikowego systemu wynagrodzeń, w oparciu o kwoty bazowe określane corocznie w ustawie budżetowej. Dotychczas miały one zastosowanie do osób zajmujących kierownicze stanowi-

ska państwowe, a zasady wynagradzania na pozostałych stanowiskach państwowych, określała ustawa o służbie cywilnej. Po nowelizacji wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe (jednak nie będących stanowiskami kierowniczymi) będą kształtowane na tych samych zasadach co wynagrodzenia dotychczasowych członków korpusu służby cywilnej.

Więcej Rzeczpospolita.