Niepełnosprawni nie pracują w urzędach, bo nie są dostosowane do ich potrzeb

Rzeczpospolita (2012-03-15), autor: Katarzyna Wójcik-Adamska , oprac.: GR

mar 15, 2012

Prawie w każdym naborze do urzędów samorządowych i do służby cywilnej pierwszeństwo mają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zgodnie z prawem, jeżeli wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6 proc., przysługuje im pierwszeństwo w zatrudnieniu. Preferencja działa, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów. Często jednak pierwszeństwo w zatrudnieniu niepełnosprawnych to fikcja – urzędy nie są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, głównie przez bariery architektoniczne.

Związek Powiatów Polskich wystąpił z apelem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o uruchomienie ze środków będących w dyspozycji PFRON programu dla administracji publicznej: Związek domaga się, by część środków przeznaczyć na likwidację barier architektonicznych w budynkach zajmowanych na potrzeby m.in. urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.

Z odpowiedzi pełnomocnika do spraw niepełnosprawnych wynika, że rząd nie planuje żadnych zmian.
Obowiązek dostosowania budynków użyteczności publicznej do potrzeb niepełnosprawnych należy do samorządów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 marca 2012 r.