Jak ustalić wymiar urlopu pracownika

Dziennik Gazeta Prawna (2012-03-16), autor: Małgorzata Jankowska , oprac.: GR

mar 16, 2012

Przyjęliśmy do pracy pracownika, który był jeszcze formalnie zatrudniony w innej firmie. W okresie wypowiedzenia został zwolniony ze świadczenia pracy, dlatego mógł zacząć pracować u nas. Do rozwiązania umowy w tamtej firmie dojdzie z końcem marca, a my podpisaliśmy z nim umowę 5 marca. Jak ustalić, ile dni urlopu mu przysługuje, jeśli pracownik pracuje u nas na pół etatu? Z naszych informacji wynika, że pracownik nie korzystał jeszcze z urlopu w tym roku, a staż pracy ma długi – ponad 20 letni – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jeśli w jednym miesiącu pracownik zmienia pracodawcę, urlop za ten miesiąc obciąża dotychczasowego.
Stanowi tak art. 15522 k.p.. Zgodnie z nim bowiem, jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następują w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Tu jednak sytuacja jest inna. Pracownik w tym samym miesiącu pozostaje równolegle w dwóch stosunkach pracy. Wydaje się, że w takim przypadku ustalając uprawnienia urlopowe tego pracownika, żaden z jego pracodawców nie może pominąć tego miesiąca. Nie ma bowiem do tego podstawy prawnej. Oznacza to, że pracownik nabędzie prawo do urlopu na marzec w obu firmach. W przypadku bowiem podjęcia dodatkowego, równoległego zatrudnienia w innej firmie uprawnienia urlopowe pracownika powinny być ustalane odrębnie dla każdego z tych stosunków pracy.

W dotychczasowej firmie pracownik będzie więc miał prawo do 3/12 z 26 dni, czyli po zaokrągleniu 7 dni, w drugiej do 10/12 z 13 dni, czyli po zaokrągleniu 11 dni.
W tej drugiej firmie pracownik zatrudniony został bowiem na pół etatu. Wymiar urlopu takiego pracownika ustala się zatem proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, a niepełny dzień takiego urlopu zaokrągla, w górę. Jeśli zatem pracownik zatrudniony jest jednocześnie w dwóch firmach i w każdej z nich wykonuje pracę w innym wymiarze czasu pracy, to w każdej z nich będzie miał prawo do innej liczby dni urlopu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 marca 2012 r.