Jakie wypełnić dokumenty zatrudniając niepełnosprawnych

Rzeczpospolita (2012-03-20), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

mar 20, 2012

Czy należało uzupełnić poz. 25 DEK-lla za grudzień 2011 K, jeśli do 31 grudnia 2011 r. w całości wykorzystaliśmy środki uzyskane przed 1 stycznia 2011 r. (poz. 25 nie wypełniliśmy, w poz. 26 wpisaliśmy 0)? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z „Rzeczpospolitą” – skoro pracodawca wpisał w poz. 26 „0,000″ na druku DEK-lla, to również w poz. 25 należało umieścić datę tj. 2011-12-31. Obecnie jednak PFRON wzywa pracodawców, aby ewentualnie skorygowali deklaracje DEK-lla za grudzień 2011 r. lub złożyli oświadczenie, że faktycznie wszystkie środki uzyskane do 31 grudnia 2010 r., które wymienia art. 13 ustawy nowelizującej z 29 października 2010 r., firma wykorzystała do 31 grudnia 2011 r. Dlatego w DEK-lla za grudzień 2011 r. wpisali w poz. 26 kwotę „0,000″.

Wezwanie dotyczy tych firm, które do końca 2011 r. wykorzystały (wydały) wszystkie środki zgromadzone na zakładowym funduszu osób niepełnosprawnych, o których mówi art. 13 ustawy nowelizującej z 29 października 2010 r., i nie muszą nic zwracać do PFRON.

Dlatego jeżeli firma wydała wszystkie pieniądze, o których mowa wyżej, to dziś nie powinna korygować deklaracji DEK-lla. Musi jednak wysłać do PFRON informację, że wszystkie środki wskazane w art. 13 ustawy uzyskane do 31 grudnia 2010 r. wydała zgodnie z wytycznymi z ustawy o rehabilitacji i rozporządzeniem w sprawie zfron. Należy ją kierować do Wydziału Wpłat Obowiązkowych w PFRON w Warszawie (list polecony z potwierdzeniem odbioru). Skan tego pisma można przesłać też do Funduszu na adresy e-mailowe:
epfron@pfron.org.pl lub ewidencja@pfron.org.pl

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 marca 2012 r.