Jesteś pracodawcą? Zobacz, może zatrudnisz osobę niepełnosprawną

Gazeta Wyborcza (2012-03-20), autor: Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński , oprac.: GR

mar 20, 2012

Od 1 stycznia 2012 r. weszło w życie kilka zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – donosi Gazeta Wyborcza.

Przepisy przewidują dla pracodawcy, który zatrudni osoby niepełnosprawne, pewne ulgi. Są to przede wszystkim:

– zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy (refundację mogą uzyskać pracodawcy, którzy przez co najmniej 36 miesięcy będą zatrudniać osoby niepełnosprawne mające status osób bezrobotnych lub poszukujących pracy);

– zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (zasady przyznania tej refundacji są podobne jak w przypadku przystosowania stanowiska pracy);

– zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego;
 
– zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy;

– dofinansowanie do oprocentowania kredytów dla zakładów pracy chronionej;

– refundacja dodatkowych kosztów budowlanych, transportowych i administracyjnych dla zakładów pracy chronionej.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą starać się o miesięczne dofinansowanie ich wynagrodzeń. Mogą się o to ubiegać zarówno zakłady pracy chronionej, jak i zwykli pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Dofinansowania nie dostaną pracodawcy, którzy m.in.:

– finansują wynagrodzenie pracownika ze środków publicznych;

– mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające 100 zł;

– muszą zwrócić pieniądze publiczne na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje pracodawcy każdej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na etacie.

Więcej w Gazecie Wyborczej z 19 marca 2012 r.