Osoba z dwoma funkcjami złoży jeden podpis

Dziennik Gazeta Prawna (2012-03-22), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

mar 22, 2012

Do końca miesiąca spółki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2011 rok – przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Dokumenty podpisuje – podając zarazem datę – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy). Parafkę składa też kierownik jednostki (np. zarząd) – a w przypadku, gdy organ ten jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie. Taki obowiązek wynika z art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Zdarza się, że jedna osoba piastuje obie te funkcje członka zarządu i głównego księgowego, któremu powierzono obowiązki rachunkowe. Dlatego też powstaje pytanie, czy w związku z tym konieczne jest dwukrotnie złożenie podpisu.

Marcin Kuliński, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka wyjaśnia, że nie ma przepisów nakazujących określone postępowanie w takiej sytuacji. Z doświadczenia i praktyki rynkowej wynika jednak, że sytuacja polegająca na tym, że dana osoba podpisze się raz, a przy podpisie zostaną wskazane obie funkcje, które pełni w spółce, jest akceptowana przez sądy i urzędy. Według Marcina Kulińskiego nie jest więc potrzebne dwukrotne podpisanie dokumentu, choć nie jest to także zabronione.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 marca 2012 r.