Do końca 2008 roku likwidacja zakładów budżetowych…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Zalewski , oprac.: GR

maj 17, 2007

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze mają zostać zlikwidowane do końca 2008 roku – przewiduje projekt ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych.

Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj projekt ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych. Określa ona przede wszystkim terminy likwidacji zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz reguluje stosunki pracownicze likwidowanych jednostek.

Do końca 2008 roku mają zostać zlikwidowane wszystkie zakłady budżetowe, samorządowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tracą osobowość prawną i państwowe oraz gospodarstwa pomocnicze, a także dziesięć funduszy celowych, w tym wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Przeciw likwidacji opowiadały się samorządy. Rady nadzorcze tych funduszy oraz narodowego funduszu przestają natomiast istnieć. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tracą osobowość prawną, a nadzór nad nimi będą sprawować ministrowie. Wpływy z tytułu opłat i kar, które obecnie pobierają fundusze ochrony środowiska, będą dochodami gmin, powiatów i województw.

Z dniem likwidacji zakładów i gospodarstw następuje rozwiązanie umów o pracę z pracownikami tych jednostek, chyba że wcześniej zaproponowane zostaną im nowe warunki pracy. Niewykluczone są więc zwolnienia pracowników.

Projekt zakłada, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zostają przekształcone w państwowe jednostki budżetowe. Oznacza to, że wszelkie dochody za obsługę zadań zleconych ZUS i KRUS będą odprowadzały do budżetu państwa. Ponadto zostają zlikwidowane dotychczasowe organy ZUS. Prezes zakładu będzie podlegał premierowi.

Z kolei Krajowy Fundusz Drogowy zostanie przekształcony w państwowy fundusz celowy.

Więcej Gazeta Prawna.