Od czasu pracy do wynagrodzeń – od teorii do praktyki

Info Baza (2012-03-26), autor: Aj , oprac.: GR

mar 26, 2012
Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:


Od czasu pracy do wynagrodzeń – od teorii do praktyki

W trakcie szkolenia będącego połączeniem teorii z praktyką, uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę na temat planowania, rozliczania czasu pracy oraz prawidłowego naliczania wynagrodzeń. Zaprezentujemy także wiele rozmaitych przykładów obliczania potrąceń komorniczych z wynagrodzeń, zasiłków oraz ZFŚS. Przedstawimy najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu składki wypadkowej. Dowiecie się Państwo również na temat ostatnich zmian dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo nie zabraknie  odniesienia do nowych orzeczeń Sądu Najwyższego, stanowisk GIP oraz MPiPS.
 
 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu  osoby pracujące w działach kadr i płac, zajmujące się problematyką prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz rozliczaniem dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Wykładowca

Marzena Ignasiak – ekonomista, praktyk, dyrektor działu Kadr i Płac w Konsorcjum o zasięgu ogólnopolskim, zatrudniającym ponad 5000 pracowników w tym ponad 3500 pracowników niepełnosprawnych, gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz rozliczenia z ZUS i PFRON. Doświadczona i uznana wykładowczyni.


Terminy i miejsca szkoleń

17 kwietnia 2012 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum 


18 kwietnia 2012 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

 

26 kwietnia 2012 r. – Wrocław
Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu


27 kwietnia 2012 r. – Katowice

Hotel Katowice, al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

 


Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęcia

 


Program szkolenia

1. Przypomnienie kluczowych pojęć dotyczących czasu pracy:

– czas pracy – co jest czasem pracy a co nie (szkolenia, podróże, dyżury itp.),

– wymiar czasu pracy -jego ustalanie dla różnych grup pracowniczych a normy czasu pracy,

– normy odpoczynku ( dobowego, średnio-tygodniowego, oraz równoważnego)oraz zasada pięciodniowego tygodnia pracy (czy można zlecić prace przez kolejnych 10 dni?),

– praca ponadnormatywna a  ponadwymiarowa  oraz praca w porze nocnej,

– systemy czasu pracy (podstawowy system czasu pracy, równoważny czas pracy i jego odmiany, zadaniowy czas pracy, przerywany czas pracy oraz inne).

2. Planowanie czasu pracy w zależności od wybranego systemu oraz jego rozliczanie z uwzględnieniem różnych systemów czasu pracy, etatów oraz grup pracowniczych -praktyczne przykłady

– ustalanie przekroczeń dobowych oraz średniotygodniowych,

– rekompensaty pracy ponad normy czasu pracy (dodatki za nadgodziny, udzielanie dni wolnych),

– przeciwdziałanie niekontrolowanym nadgodzinom,

– rekompensowanie pracy w soboty, niedziele i święta,

– rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu,

– rozwiązania dotyczące czasu pracy stosowane w zakładach pracy chronionej po 1 stycznia 2012. Czy zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy jest zakazem pracy w nadgodzinach,


– przykłady dobrych zapisów dotyczących czasu pracy w regulaminach pracy w umowach o pracę oraz informacji indywidualnej dla pracowników.

3. Zwolnienia od pracy i nieobecności w pracy: dowody usprawiedliwiające i kwestie dotyczące zachowania lub nie prawa do wynagrodzenia.

4  Składniki wynagrodzeń  wynikające z rozliczenia czasu pracy, sposoby ich naliczania i wypłacania

– dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych; z tytułu przekroczenia norm dobowych oraz średnio-tygodniowych. Krótkie omówienie przykładów przekroczeń dobowych i średniotygodniowych w różnych systemach czasu pracy,

– rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym,

– nadgodziny w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

– wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby oraz innego okresu niewykonywania pracy,

– potrącenie za czas choroby przy przepracowaniu całej miesięcznej normy czasu pracy,

– dobówki,

– dodatki za pracę w porze nocnej,

– wynagrodzenia za czas dyżuru,

– odprawy: emerytalne lub rentowe, z tytułu zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pośmiertne, w związku z powołaniem do wojska,

– odszkodowania: z tytułu skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, w związku z rozwiązaniem umowy z naruszeniem przepisów prawa pracy, w związku z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia przez pracownika,

– wynagrodzenie za pracę w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

5.  Urlopy wypoczynkowe oraz dodatkowe, naliczanie i wykorzystywanie

– ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,

– zmiana warunków wynagrodzenia a naliczenie wynagrodzenia za urlop wynagrodzenia urlopowego,

– składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne oraz za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,

– zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

– urlop zaległy nowe zasady,

– plan urlopów – kto ma obowiązek jego sporządzania,

– zasady naliczania urlopu niepełnoetatowców,

– urlop na żądanie, zagadnienia praktyczne,

– urlop w okresie  wypowiedzenia,

– samowolne udanie się na urlop,

– urlop dodatkowy po zmianie przepisów o czasie pracy pracowników legitymujących się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 

6. Potrącenia  z wynagrodzenia za pracę, wypłacanych zasiłków z tytułu choroby o

macierzyństwa oraz wypłat z ZFŚS- wybrane orzecznictwo w tym zakresie

– potrącenia obligatoryjne i dobrowolne,

– granice potrąceń w przypadku pojedynczych potrąceń oraz w przypadku zbiegu potrąceń,

– ustalanie kwot wolnych od potrąceń w przypadku wynagrodzenia oraz zasiłków,

– kwota wolna a pierwszy rok pracy pracownika,

– kwota wolna a zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy,

– kwota wolna a zatrudnienie w trakcie miesiąca kalendarzowego,

– kwota wolna a otrzymanie nagrody odprawy czy ekwiwalentu za urlop.

7. Urlopy szkoleniowe -najnowsze zmiana przepisów dotyczące organizowania studiów podyplomowych i jej wpływ na prawa urlopowe.

8. Zmiany w płacach i składkach w 2012 roku. O czym nie powinniśmy zapominać.

– zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i jej wpływ na wynagrodzenia, zasady uzupełniania oraz wliczania składnika uzupełniającego do podstaw zasiłków i wynagrodzenia urlopowego

– zmiana stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, konsekwencje zaniżenia % składki

– podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych,

– podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, zatrudnionych na niepełnych etatach lub u dwóch pracodawców

– zmiana w zasadach wydawania raportu RMUA,

– zmiana rocznej granicy podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

– przekroczenia rocznej podstawy składek w korektach,

– krótszy okres przedawnienia zaległych i nadpłaconych składek ZUS.

9. Pytania spoza zakresu szkolenia dotyczące zagadnień kadrowo płacowych. Porady indywidualne

 

 


 

Koszt szkolenia
420 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.


ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.


Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego


Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:
Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail:
a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:
Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail:
biuro@info-baza.pl– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574