Szef odda NFZ koszty leczenia załogi

Rzeczpospolita (2012-03-28), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

mar 28, 2012

Lepiej nie mieć długów na koncie ubezpieczenia zdrowotnego. Kłopoty firmy nie skończą się na egzekucji składek. Będzie też musiała sfinansować wizyty lekarskie zatrudnionych –czytamy w Rzeczpospolitej.

Z powodu kłopotów finansowych od kilku miesięcy nie opłacamy pełnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. Pracownik, który dowiedział się o tym, kiedy zgłosił się po informację RMUA, uważa, że w takiej sytuacji to firma będzie musiała pokryć koszty jego leczenia. Ponadto ma zaplanowany wyjazd zagraniczny na sezon letni i martwi się, że NFZ nie wyda mu karty ubezpieczenia zdrowotnego. Czy ma rację i faktycznie i jemu, i firmie grożą takie konsekwencje – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Pracownik w takiej sytuacji nie musi się obawiać ani o leczenie, ani o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Powody do zmartwień ma pracodawca, bowiem NFZ może go obciążyć kosztami świadczeń udzielonych zatrudnionemu, za którego w tym czasie szef nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne. I nie uniknie tego, regulując to zadłużenie wraz z odsetkami.

Nieopłacenie składek społecznych może być dla płatnika bardzo kosztowne. Po pierwsze, w grę wchodzi grzywna do 5000 zł (art. 98 ustawy o sus), jaką może zostać ukarany płatnik albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu, która nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym w przepisach terminie. Grzywna grozi też za nieregulowanie składek zdrowotnych. Po drugie, zarówno pracownik, jak i ZUS mogą złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury lub policji.

Dodatkowo pracodawca, który nie opłaca składek na ubezpieczenie zdrowotne, oprócz obowiązku uregulowania należności wraz odsetkami za zwłokę musi się liczyć z tym, że NFZ obciąży go kosztami świadczeń medycznych udzielonych zatrudnianym przez niego osobom. Jak bowiem wskazuje art. 50 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w razie nieodprowadzenia przez zobowiązanego płatnika przez okres dłuższy niż miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonego fundusz obciąża tego płatnika poniesionymi kosztami udzielonych ubezpieczonemu świadczeń opieki zdrowotnej.

Opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami nie zwolni płatnika z obowiązku pokrycia tych kosztów. NFZ ma aż pięć lat na zwrócenie się do płatnika o zwrot wartości udzielonych świadczeń.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 marca 2012 r.