Od nagrody wręczonej pracownikowi trzeba odprowadzić PIT

Rzeczpospolita (2012-03-29), autor: Łukasz Staszak , oprac.: GR

mar 29, 2012

Wygrane w konkursach mogą być opodatkowane w dwojaki sposób: albo jako dochód z pracy albo z tzw. innych źródeł. W obu przypadkach na pracodawcy będą ciążyć różne obowiązki – czytamy w Rzeczpospolitej.

W celach motywacyjnych pracodawcy często organizują różnego rodzaju konkursy dla pracowników, w których można wygrać nagrody rzeczowe, bądź finansowe. Zdaniem organów podatkowych o uznaniu jakiejś akcji za konkurs decydują następujące przesłanki: istnienie regulaminu akcji, który określa zasady wyłaniania zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców, wzajemna rywalizacja, która wyłoni zwycięzców, wskazanie osób, które mają za zadanie dbać o przebieg akcji zgodnie z wcześniej określonym regulaminem, oraz wydanie nagród.

Biorąc to pod uwagę, zależnie od okoliczności można wyróżnić dwa warianty opodatkowania nagród w konkursach pracowniczych.

Wygrane w konkursach zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o PIT mogą być dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. O tym, że świadczenie jest przychodem z pracy, decyduje to, że: jego otrzymanie jest ściśle związane ze świadczeniem pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy na podstawie umowy o pracę, wygrane w konkursach są stricte związane z obowiązkami pracownika wobec pracodawcy, wynikającymi z umowy o pracę.

Gdy nagroda za udział w konkursie spełnia te warunki, jest przychodem opodatkowanym na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy, czyli według skali podatkowej.
Czy nagrody otrzymane przez pracownika za udział w konkursie mogą być opodatkowane w inny sposób niż jako dochód z pracy. Ustawa o PIT przewiduje również możliwość opodatkowania niektórych dochodów na zasadach szczególnych, np. w sposób zryczałtowany.

Gdy krąg uczestników konkursu jest szerszy i możliwość udziału w nim nie wynika z umowy o pracę z organizatorem, ale z odrębnego regulaminu, spełnione będą warunki niezbędne do uznania danej akcji za konkurs. W związku z tym przychody uzyskane przez uczestników z tytułu nagród powinny być uznane za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, i objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. Także jeśli uczestnikami są pracownicy organizatora, ale treścią konkursu nie są czynności związane z obowiązkiem pracownika wobec pracodawcy, wynikające z umowy o pracę, to przychody uzyskane w ten sposób mogą być traktowane jako nagroda i opodatkowane 10-proc ryczałtem.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 marca 2012 r.