Wnioski o interpretację tylko na urzędowym druku…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 18, 2007

Znany jest projekt formularza, na którym podatnicy będą występować o Interpretacje prawa podatkowego. Trzeba go będzie stosować od 1 lipca. Od tego dnia zaczną obowiązywać także opłaty za odpowiedź

PROJEKT

Podczas wypełniania formularza ORD-IN niezwykle istotne będzie podanie liczby zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca będzie bowiem płacił 75 zł od każdej z opisanych sytuacji.

Nie wiadomo jednak, jak będą np. traktowane przypadki, gdy zjedna transakcją związane jest pytanie i o VAT, i o podatek dochodowy. Powstaje pytanie, czy jest to jeden stan faktyczny, czy dwa Można się spodziewać, że będzie to budzić wątpliwości. Zwracała na to uwagę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podczas konsultacji w sprawie projektu. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów napisało jedynie, że pojęcia te występują w ordynacji podatkowej, a rozporządzenie nie może precyzować definicji ustawowych. Podkreśliło też, że pojęcie stan faktyczny" już występuje w ordynacji podatkowej i nie powoduje wątpliwości.

Kto będzie odpowiadał na pytania podatników

W którym województwie Organ upoważniony do Do kogo należy podatnik ma siedzibą wydawania interpretacji zaadresować wniosek

Kujawsko-pomorskie, Izba Skarbowa podlaskie, pomorskie, w Bydgoszczy warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Izba Skarbowa w Katowicach

Dolnośląskie, lubuskie, Izba Skarbowa wielkopolskie w Poznaniu

Lubelskie, łódzkie, mazowieckie oraz wnioskodawcy spoza Polski

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku–Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

Od 1 lipca niezwykle istotne będzie terminowe wniesienie opłaty za wniosek. W razie niedotrzymania terminu pozostanie on nierozpatrzony, bez uprzedniego wezwania do uregulowania należności. Opłaty można realizować gotówką lub na rachunek bankowy. Kopię dowodu wpłaty najlepiej dołączyć do wniosku, przepisy pozwalają jednak na jej dosłanie w ciągu tygodnia. Informacje o wysokości opłaty i sposobie jej uregulowania trzeba będzie zamieścić w części D druku.

Dla właściwego rozstrzygnięcia najważniejsza będzie część F wniosku. To tam podmiot występujący z pytaniem (podatnik płatnik, inkasent lub osoba trzecia) musi wyczerpująco opisać sytuację i sformułować pytanie. Tak jak dotychczas konieczne będzie również przedstawienie własnego stanowiska w sprawie. Jeśli okaże się, że na druku jest zbyt mało miejsca, należy skorzystać z załącznika ORD-IN/A. Tak samo należy postąpić, gdy wnioskodawca chce zadać więcej niż jedno pytanie.

Więcej Rzeczpospolita.