Do 30 kwietnia przedsiębiorcy prześlą sprawozdania do PFRON

Dziennik Gazeta Prawna (2012-04-03), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

kw. 3, 2012

Do 30 kwietnia pracodawcy muszą przekazać do PFRON sprawozdania finansowe za 2011 rok – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Są one niezbędne, ponieważ miesięczne dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika, które stanowi określony procent wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów unijnych. To oznacza, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 311) pracodawca otrzymujący dopłaty musi przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Do złożenia takich sprawozdań są więc zobowiązane te firmy zatrudniające niepełnosprawnych, które działają m.in. jako spółki oraz osoby prawne i fizyczne. Z kolei mikro i małe przedsiębiorstwa, które są z tego zwolnione, powinny przedstawić oświadczenie o tym informujące. Jego wzór jest zamieszczony na stronie internetowej Funduszu.

PFRON przypomina też, że brak sprawozdań spowoduje, że nie będzie podstawy do rozpatrywania składanych przez firmy wniosków o wypłatę dofinansowań.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 marca 2012 r.