Przedsiębiorca nie musi wiedzieć, który oddział ZUS jest dla niego właściwy

Rzeczpospolita (2012-04-04), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

kw. 4, 2012

Przedsiębiorcy coraz rzadziej odwiedzają oddziały ZUS. Trudno więc wymagać od nich, aby wiedzieli, pod który podlegają – czytamy w Rzeczpospolitej.

Przedsiębiorcy coraz rzadziej odwiedzają oddziały ZUS. Coraz mniej kontaktów z oddziałami ZUS mają także przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą. Cała procedura zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, jest bowiem załatwiana już przy zakładaniu firmy, w jednym okienku w gminie lub pocztą.

Największy problem ze znalezieniem właściwego oddziału mają ostatnio świadczeniobiorcy. W myśl interpretacji przepisów dokonanej przez ZUS właściwy dla nich jest oddział ich miejsca zameldowania. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich taka interpretacja jest niezgodna z przepisami. Przykładowo z art. 115 ustawy z 17grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wyraźnie wynika, że właściwy jest adres zamieszkania emeryta i rencisty.

Rzecznik zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu. Odmienna interpretacja tych przepisów powoduje wiele komplikacji.

Kwestia właściwości oddziałów ZUS już niedługo nabierze nowego znaczenia. Od 1 stycznia 2014 r. ma bowiem zniknąć obowiązek meldunkowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 kwietnia 2012 r.