Kiedy wystąpić o nowy NIP

Rzeczpospolita (2012-04-12), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kw. 12, 2012

Czy osoba, która zlikwidowała działalność gospodarczą (obecnie posługuje się PESEL) i będzie chciała ponownie ją założyć, powinna wystąpić o nowy NIP (czy też ma posługiwać się starym)? – pyta Rzeczpospolita.

Ministerstwo Finansów wskazało, że „osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL nieprowadząca działalności gospodarczej lub niebędąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu NIP został zniesiony 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 67 ustaw z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, w przypadku zmiany statusu podatkowo-ewidencyjnego (np. rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o NIP jest obowiązana do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego lub organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego naczelnik urzędu skarbowego wyda osobie podejmującej działalność gospodarczą potwierdzenie nadania NIP.

Przedmiotowe zgłoszenie „ma charakter nie tylko identyfikacyjny (potwierdzenie nadania NIP), ale również jest realizacją obowiązku ewidencyjnego, w tym obowiązku aktualizacji danych, który jest zasadniczo inny w przypadku osób nieprowadzących i prowadzących działalność gospodarczą”.

Ministerstwo wyjaśniło, że w wielu wypadkach osobie podejmującej po 31 grudnia 2011 r. działalność gospodarczą wydawane będzie potwierdzenie nadania NIP z identyfikatorem identycznym z NIP tej osoby – podatnika – zniesionym w trybie art. 67 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 171, poz. 1016). Nie musi tak jednak być.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 kwietnia 2012 r.