Trzeba rozliczyć VAT za poprzedni rok

Dziennik Gazeta Prawna (2012-04-18), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

kwi 18, 2012

Do 25 kwietnia roczną korektę musi złożyć przedsiębiorca, który składa kwartalne deklaracje dla celów podatku od towarów i usług – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Konieczność dokonania korekt za 2011 rok będzie wynikała z faktu, że w przypadku zakupów w całym tym okresie podatnicy dokonywali wstępnego odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie proporcji z 2010 roku. Czynności tych nie dokonuje się jednak, gdy różnica między obliczonymi proporcjami nie przekracza 2 punktów procentowych. Z kolei gdy przekroczyła ona 98 proc. oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100 proc.

W przypadku rozliczających się kwartalnie, firmy mają czas do 25 kwietnia na złożenie deklaracji VAT-7K. Przy rozliczaniu rocznej korekty należy pamiętać, że ewidencja księgowa musi być dokonana w księgach rachunkowych roku, którego korekta dotyczy. Od takiego sposobu ewidencji można odstąpić, gdy zasada istotności na to pozwala. Jeżeli więc ujęcie korekty za 2011 rok nie zniekształci wyniku finansowego i nie wpłynie negatywnie na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej podmiotu, można ją zaksięgować w księgach 2012 roku.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 kwietnia 2012 r.