Kiedy trzeba zwrócić całą bonifikatę

Dziennik Gazeta Prawna (2012-04-19), autor: Ewelina Stępień , oprac.: GR

kwi 19, 2012

Czytelnik nabył od gminy lokal na zasadach preferencyjnych. Od zawarcia tej umowy nie minęło pięć lat. Chce teraz sprzedać lokal i część uzyskanych środków przeznaczyć na zakup innego mieszkania. Czy będzie musiał zwrócić całą kwotę równą udzielonej bonifikacie – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Osoba, która nabyła mieszkanie z bonifikatą i zbyła ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, ma obowiązek zwrotu części bonifikaty w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia, nieprzeznaczonej na zakup innego lokalu mieszkalnego. Tak uznał SN w orzeczeniu z 26 stycznia 2012 roku.

Zwrotu bonifikaty nie można żądać od osoby, która zbyła lokal przed upływem pięciu lat od dnia jego nabycia, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. SN uznał, że w sytuacji gdy nabywca przeznacza tylko część ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania nabytego z bonifikatą na zakup nowego lokalu, zachowuje on prawo do zatrzymania uzyskanej bonifikaty w takiej części, w jakiej pozostaje cena jaką zapłacił za nowy lokal do wysokości środków, które uzyskał ze sprzedaży lokalu nabytego od gminy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 kwietnia 2012 r.