Przez ludzi dla ludzi

KURIER SZCZECIŃSKI , autor: Piotr Biniek , oprac.: GR

sty 31, 2007

Telepraca nowoczesna forma zatrudnienia.

Przez ludzi dla ludzi . W „KURIERZE" od dawna piszemy o telepracy jako jednej z szans na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych ruchowo. Ta forma zatrudnienia jest jednak ciągle niedoceniana przez pracodawców. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest jedną z instytucji, która zajęła się aktywną promocją telepracy. O jej zaletach rozmawiamy z Sylwią Myszką kierownikiem ds. szkoleń biura Eąual w Szczecinie. Ośrodek Szkoleniowo Doradczy kierowany przez Sylwię Myszkę niebawem będzie otwarty dla potencjalnych telepracowników i telepracodawców. Telepraca to przede wszystkim poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP oraz osób niepełnosprawnych ruchowo na otwartym rynku pracy. Jak to wygląda w praktyce Idea którą staramy się wdrożyć polega na przeniesieniu osób bezrobotnych niepełnosprawnych ruchowo lub pracowników zagrożonych utratą pracy z podmiotów, w których są zatrudnieni do telecentrum lub telechatek. Umożliwi to jednocześnie objęcie ich systemem podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności dzięki działaniom Ośrodka Szkoleniowo Doradczego. Liczymy że w rezultacie doprowadzi to do podniesienia zdolności adaptacyjnych tych osób na otwartym rynku pracy Kolumnę opracował Piotr Biniek.

Czy program skierowany jest tylko do pracowników i osób bezrobotnych. Nie tylko. Równie istotnym elementem jak kształcenie pracowników jest objęcie szkoleniami i doradztwem pracodawców zainteresowanych wdrożeniem elastycznych form zatrudnienia. Przede wszystkim zależy nam na uświadamianiu pracodawcom jakie będą mieć korzyści z telepracy I w tym wypadku kluczową rolę odegra Ośrodek Szkoleniowo Doradczy jako miejsce w którym koncentrować się będą i przenikać interesy obydwu uczestniczących w projekcie grup potencjalnych pracowników i pracodawców. Otwarcie ośrodka w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu nastąpi już niebawem jednak już dziś nasi pracownicy zapraszają wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej wyjątkowej oferty. Wszelkie informacje dostępne są Biurze Projektu w ZPSB. Na co mogą liczyć pracodawcy. Nasza oferta została skonstruowana tak by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających pracodawców. Ważne jest, że opracowana została na podstawie wcześniejszych badań wśród przedsiębiorców. Wiemy więc jakie są potrzeby firm jeśli chodzi o pracowników. Cykl szkoleń będzie dobrany do konkretnych potrzeb danego beneficjenta czyli zainteresowanego przedsiębiorstwa oraz kandydata do pracy. Do dyspozycji uczestników szkoleń przewidziane są dwie nowocześnie urządzone sale wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz multimedialny. Każde szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Szkoleniowo Doradczy będzie potwierdzone wydaniem certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu przez beneficjenta.

Ponadto w ramach powstającego ośrodka do dyspozycji szkolonych zostanie powołana grupa doradców, w których skład ma wejść: psycholog doradca zawodowy i prawnik. Celem powołania tej grupy jest pomoc w zakresie przełamywania barier psychologicznych związanych z niepełnosprawnością ocena posiadanych predyspozycji możliwości i aspiracji zawodowych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych Jak będzie wyglądało właściwe szkolenie beneficjentów programu Nasze główne zadanie to znaczące podniesienie kwalifikacji niepełnosprawnej osoby która często nie potrafi funkcjonować na wolnym rynku pracy. Dzięki szkoleniom będzie mogła z jednej strony podnieść warsztat swoich umiejętności komunikacyjnych autoprezentacji itp a z drugiej będzie szansa zdobyć kluczowe umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Na warsztatach edukacyjnych można będzie też nauczyć się telemarketingu doradztwa księgowości oraz zarządzania projektami UE. Pracodawców chcemy przekonać do samej koncepcji telepracy i korzyściach jakie zyskują z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Chciałabym podkreślić że teraz jest najlepszy czas na zgłaszanie się do projektu.

Trwa właśnie rekrutacja osób niepełnosprawnych ruchowo. Zapraszam serdecznie. O projekcie „Telepraca szansą na zwalczenie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy". Jest programem realizowanym przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal . Podstawowe zadania realizowane w ramach projektu: Otwarcie telecentrum w Szczecinie czyli głównego ośrodka służącego niepełnosprawnym ruchowo jako miejsca wykonywania telepracy oraz prowadzenia szkoleń Budowa 6 telechatek na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz w Pile Powstanie Ośrodka Szkoleniowo Doradczego w Szczecinie służącego prowadzeniu szkoleń oraz będącego punktem doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych ruchowo .