Firma nie rozliczy wydatków na mandat

Rzeczpospolita (2012-04-26), autor: Aneta Szwęch , oprac.: GR

kw. 26, 2012

Jeśli pracodawca zapłaci karę za pracownika, który popełnił wykroczenie drogowe w czasie wykonywania obowiązków służbowych, nie zaliczy go do kosztów podatkowych – informuje Rzeczpospolita.

Pracownik naszej firmy w drodze do kontrahenta popełnił wykroczenie drogowe, za co został ukarany mandatem. Czy jeśli firma zapłaci za niego ten mandat, będzie mogła zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów. Czy kwotę opłaconego mandatu trzeba potraktować jak normalny składnik wynagrodzenia za pracę i zapłacić od niego zaliczkę na PIT oraz składki ZUS – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Za wykroczenie drogowe odpowiada jedynie sprawca, którym może być wyłącznie osoba fizyczna, czyli w omawianym przypadku pracownik. Niemniej pracodawca może się zgodzić na poniesienie opłaty karnej za pracownika. W takim wypadku nie zaliczy jej do kosztów firmy, ponieważ na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy o CIT, grzywny i kary pieniężne są wyłączone z kosztów podatkowych.

Sfinansowanie przez pracodawcę mandatu karnego nałożonego na pracownika spowoduje, że po stronie tego ostatniego powstanie przychód ze stosunku pracy. Pracodawca powinien skumulować wartość tego przychodu z innymi dochodami uzyskanymi przez pracownika w danym miesiącu i od całości obliczyć oraz pobrać zaliczkę na PIT ponadto opłacić wszystkie składki ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2012 r.