Wnioski bez błędów gwarantują zwrot vat na bieżąco

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

maj 21, 2007

Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o zwrot VAT zapłaconego w cenie kupionych w Polsce towarów i usług, dostaną pieniądze bez opóźnień. Pod warunkiem jednak, że wniosek będzie kompletny i bez błędów

Wprowadzona przez nowego naczelnika reorganizacja Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa– Śródmieście po niespełna ośmiu miesiącach przynosi już pierwsze efekty. W tym czasie, jak dowiedziała się Rzeczpospolita", zrealizowanych zostało ponad 11 tys. wniosków złożonych przez podmioty zagraniczne, z czego ok. 8 tys. byty to wnioski zaległe.

Klucz do sukcesu

– Reorganizacja urzędu, wprowadzenie zadaniowego trybu pracy i zarządzania, a także młoda wykształcona kadra sprawiły, że w tak krótkim okresie udało się nam nadrobić znaczną część zaległości z kilku lat – podkreśla Teresa Jarzec, naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście, który jako jedyny w kraju rozpatruje wnioski zagranicznych podmiotów gospodarczych o zwrot podatku od towarów i usług.

Na załatwienie czeka tu jeszcze 10 tys. wniosków, w tym 160 złożonych w roku 2002.

– Do końca tego roku załatwimy wszystkie zaległe sprawy – deklaruje Teresa Jarzec. Nie chce jednak ujawnić kwot do zwrotu, o jakie wystąpili zagraniczni przedsiębiorcy.

– Dla nas ważny jest każdy przedsiębiorca. Bo dla małej firmy kilka tysięcy złotych zwrotu znaczy więcej niż dla dużego koncernu miliony – podkreśla naczelnik.

Niestety, przedsiębiorcy, którzy po kilku latach otrzymają zwrot VAT, nie mogą liczyć na odsetki za zwłokę. Takiej możliwości nie przewiduje bowiem rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów I usług niektórym podmiotom (DzU z 2004 r., nr 89, poz. 851).

Więcej Rzeczpospolita.