Gdy nie masz czego rejestrować, nie musisz instalować kasy…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

maj 21, 2007

Sprzedając firmowe środki trwałe osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, łatwo przekroczyć limit 40 tys. zł obligujący do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Ale często okazuje się, że później nie ma już czego na niej rejestrować.

– Nasza firma zajmuje się produkcją urządzeń dla odbiorców korporacyjnych. Nie prowadzimy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W kwietniu sprzedaliśmy jednak tym osobom dwa samochody osobowe za łączną kwotę 50 tys. zł, a w maju sprzedane zostaną kolejne dwa. Czy w związku z przekroczeniem limitu 40 tys. zł powstaje u nas obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, mimo że nie będzie więcej sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Czy za brak kasy mogę być ukarany – pyta czytelnik DR.

Jeśli firma czytelnika nie zalicza się w 2007 r. do podatników rozpoczynających działalność, to przekroczenie limitu 40 tys. zł obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych powoduje, że traci ona zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy, przewidziane w § 3a pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU nr 51, poz. 375 ze zm.).

Kiedy zwolnienie traci moc

Tak wynika z § 3a ust. 6 rozporządzenia, zgodnie z którym utrata zwolnienia następuje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym przekroczona została kwota 40 tys. zł, czyli u czytelnika od 1 lipca 2007 r. Od tego momentu każda sprzedaż na rzecz ludności" powinna być rejestrowana w kasie (dla rozpoczynających działalność limit jest niższy – 20 tys. zł – i zwolnienie traci moc już z dniem przekroczenia tej kwoty).

Więcej Rzeczpospolita.