RMUA nie częściej niż raz na miesiąc

Rzeczpospolita (2012-05-09), autor: Janina Sobczyk , oprac.: GR

maj 9, 2012

Od 1 stycznia 2012 r. zasadą jest, że płatnicy przekazują ubezpieczonym raporty RMUA za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego. A więc inaczej, niż miało to miejsce dotychczas, płatnicy zasadniczo nie mają obowiązku przekazywania takiego dokumentu co miesiąc – czytamy w Rzeczpospolitej.

Taki roczny raport RMUA powinien obejmować informacje zawarte we wszystkich złożonych w minionym roku kalendarzowym za ubezpieczonego imiennych raportach miesięcznych, ale w podziale na poszczególne miesiące.

W praktyce jednak ubezpieczony, który jest zainteresowany otrzymywaniem raportu RMUA częściej niż raz na rok, może zgłosić takie żądanie płatnikowi. Należy jednak pamiętać, że płatnik składek na żądanie ubezpieczonego ma obowiązek przekazywać mu taki raport za miesiąc poprzedni nie częściej niż raz na miesiąc Jeśli więc ubezpieczony np. zgubi otrzymany za dany miesiąc raport RMUA, to wydanie kolejnego egzemplarza jest już uzależnione od dobrej woli płatnika składek.

Takie zasady wydawania raportu RMUA mają szczególne znaczenie dla tych ubezpieczonych, dla których stanowi on jedyny dowód ubezpieczenia zdrowotnego. W ich przypadku uzasadnione jest zażądanie od płatnika, aby wydawał im raport RMUA co miesiąc.

Obecnie obowiązujący wzór raportu RMUA nie daje możliwości przedstawienia tych informacji w podziale na poszczególne miesiące. Jednak do sporządzania pierwszej rocznej informacji pozostało jeszcze dziesięć miesięcy. Póki co ZUS opracował szablon miesięcznej i rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej w celu ewentualnego wykorzystania go przez płatników. Opublikował go na swojej stronie internetowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 kwietnia 2012 r.