Kto może dokonywać wykładni przepisów

Rzeczpospolita (2012-05-09), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 9, 2012

Wydając interpretacje, minister finansów nie może dokonywać wykładni przepisów regulujących postępowanie w sprawach podatkowych. Jeśli mimo to udzieli odpowiedzi w takiej sprawie, to nie daje ona żadnej ochrony – czytamy w Rzeczpospolitej.

Sprawa dotyczy wniosku o interpretację. O jej wydanie wystąpiła spółka zajmująca się pracami budowlano-remontowymi, które wykonuje w obiektach należących do budownictwa mieszkaniowego. Wtedy o zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT decyduje powierzchnia budynku lub lokalu. Spółka dokumentuje więc ją oświadczeniami nabywców usług. Zapytała, czy taki sposób dokumentowania jest prawidłowy.
Izba odpowiedziała, że takie dokumentowanie nie wystarczy, więc spółka skierowała sprawę do sądu, który uznał, że skarga nie jest zasadna. Jednocześnie wskazał, że izba skarbowa w ogóle nie powinna odpowiedzieć na to pytanie. To dlatego, że interpretacja indywidualna dotyczyć może jedynie prawa podatkowego materialnego.

W uzasadnieniu wyroku czytamy, że art. 14b § 1 w związku z art. 3 pkt 2 i pkt 1 ordynacji podatkowej nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny, czy minister finansów może dokonać urzędowej interpretacji przepisów regulujących postępowanie w sprawach podatkowych. Za brakiem takiego uprawnienia przemawia jednak art 14 k § 1 tej ustawy. Mówi on, że zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował. Zdaniem sądu „nie można więc zasadnie mówić o możliwości zastosowania się podatnika do przepisów regulujących postępowanie podatkowe, których adresatem i podmiotem uprawnionym do stosowania są organy podatkowe. Zakres, sposób i realizacja tej ochrony pozwalają wnioskować o związaniu ich z zastosowaniem się do interpretacji materialnego, a nie procesowego, prawa podatkowego. Z powołanych przepisów nie wynika jakakolwiek ochrona natury procesowej. Gdyby przedmiotem interpretacji urzędowych mogły być także przepisy procesowe, ustawodawca przewidziałby odpowiadającą im sferę ochrony prawnej”.

Oznacza to, że podatnicy, którzy uzyskali korzystne interpretacje przepisów regulujących postępowanie w sprawach podatkowych, mogą mieć problemy, gdy będą chcieli się na nie powołać.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 maja 2012 r.