Zarabiamy na umorzeniu…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

maj 21, 2007

Korzyści uzyskuje też pracownik, któremu pożyczką umorzono.

Pieniądze zostały w kieszeni, niewątpliwie więc zarobił na całej operacji. Potwierdził to Urząd Skarbowy Łódź-Widze w w interpretacji z 3 sierpnia 2006 r. (IX–005/214/Z/K/06). Jego zdaniem umorzenie pożyczki powoduje zwolnienie z długu, pożyczkobiorca otrzymuje więc nieodpłatne świadczenie. Przychód powstaje w momencie umorzenia pożyczki, a pracodawca powinien pobrać od niego zaliczkę.

Jak jednak wynika z interpretacji Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 14 lipca 2005 r. (ZD/A06-30/PIT/05), nieopodatkowana będzie umorzona pożyczka z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pod warunkiem że została przeznaczona na realizację celów, o których mówi rozporządzenie w sprawie zasad wykorzystywania środków z funduszu. Wtedy można zastosować zwolnienie z art. 21 ust. i pkt 27 lit. a) updof.

Czy opodatkowane są też umorzone odsetki Można spotkać interpretacje (dotyczące pożyczek z banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), z których wynika, że nie. Przykładowo Izba Skarbowa w Gdańsku w piśmie z 6 marca 2006 r. (BI/4117-0003/06) stwierdziła, że korzyści, jakie osiąga dłużnik z tytułu umorzenia odsetek od pożyczki, nie są trwałym przysporzeniem majątkowym.

– Podatnikom,którzy niemają korzystnej interpretacji swojego urzędu, zalecałbym jednak ostrożność – mówi Maciej Kulawik z kancelarii Allen & Overy. – Moim zdaniem zwolnienie z długu to nieodpłatne świadczenie. Używając języka księgowego, to zmniejszenie zobowiązań przy niezmienionej wartości aktywów, czyli w rezultacie zwiększenie wartości majątku.

Więcej Rzeczpospolita.