Napoje dla pracowników to koszt operacyjny

Dziennik Gazeta Prawna (2012-05-14), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

maj 14, 2012

Pracodawca ma obowiązek dostarczania pracownikom napojów w przypadku, gdy na stanowisku pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Operację zakupu napojów oraz ich wydania pracownikom trzeba odpowiednio ująć w księgach rachunkowych. Otrzymaną fakturę VAT za ich nabycie księguje się: strona Wn konta 300 – Rozliczenie zakupu – wartość netto, strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego – wartość podatku, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami – wartość brutto.

Jeżeli napoje zostaną wydane pracownikom bezpośrednio po ich zakupie, w następnej kolejności trzeba będzie dokonać księgowania (według ceny zakupu): strona Wn konta 440 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Ma konto 300 – Rozliczenie zakupu.

Jeżeli jednak napoje najpierw zostaną przyjęte do magazynu, trzeba je ująć (według ceny zakupu) – zapisem: strona Wn konta 310 – Materiały, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu. Natomiast wydanie ich do zużycia na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: strona Wn konta 440 – Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, strona Ma konta 310 – Materiały.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 maja 2012 r.