Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON przez konsorcja

Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (2012-05-17), autor: BPRdsON , oprac.: GR

maj 17, 2012

Ulga we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), może być udzielona wyłącznie przez podmiot spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy z tytułu sprzedaży jego własnej produkcji lub własnych usług (z wyłączeniem handlu). 

Wynika to jednoznacznie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy. Przepisy te nie dopuszczają udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez podmiot nie spełniający warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, choćby sprzedawał produkcję lub usługi wytworzone przez inny podmiot spełniający te warunki.

Wystawianie ulg we wpłatach na PFRON w przypadku realizacji usług przez konsorcjum zależy od tego czy konsorcjum spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Stroną uprawniającej kooperacji oraz wystawcą ulgi może być wyłącznie podmiot spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeżeli zatem konsorcjum zatrudnia pracowników w rozumieniu art. 2 k.p. i spełnia warunki dotyczące struktury zatrudnienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, to może wystawiać ulgi. Natomiast gdy podmiot uprawniony do wystawiania ulg działa w konsorcjum to może wystawiać ulgi tylko w odniesieniu do sprzedaży własnej produkcji lub własnych usług z wyłączeniem handlu i na podstawie danych dotyczących tego podmiotu, a nie całego konsorcjum.