O pomostówkach powinni decydować lekarze…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

maj 21, 2007

Związki zawodowe chcą, aby prawo do emerytur pomostowych przyznano osobom wykonującym prace uznane za szkodliwe przez ekspertów medycyny pracy.

Dzisiaj Komisja Trójstronna rozpocznie pracę nad rządowym projektem ustawy o emeryturach pomostowych. Związkowcy i pracodawcy oczekują natychmiastowego ujawnienia przez rząd przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykazu zawodów uprawniających do emerytur pomostowych. Tym bardziej, że partnerzy społeczni zdecydowali się na podjęcie negocjacji przepisów tej ustawy w ramach tzw. umowy społecznej.

– Podstawą do rozmów powinien być ostami wykaz prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przygotowany przez zespół ekspertowi medycyny pracy. Politycy nie mogą decydować o tym, kto z zatrudnionych w szkodliwych warunkach będzie mógł wcześniej kończyć pracę – mówi Zbigniew Kruszyński, członek prezydium NSZZ Solidarność.

Jego zdaniem wskazania medyczne są jedynym wiarygodnym kryterium oceny zagrożenia zdrowia i życia pracownika pracującego na danym stanowisku.

Związkowcy będą więc domagać się od rządu, żeby o prawie do emerytur pomostowych przyznawanych z powodu wykonywania pracy w szczególnych- warunkach decydowały specjalne komisje wojewódzkie. Do ich zadań należeć miałoby m.in. sprawdzanie warunków pracy na konkretnych stanowiskach. W skład komisji powinni wejść przedstawiciele służby medycyny pracy, inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy oraz pracodawcy i pracowników z konkretnego zakładu pracy.

– Potrzebny jest natomiast wykaz prac w szczególnym charakterze. Chodzi o to, aby osoby wykonujące taką samą pracę u różnych pracodawców miały takie same prawa i były jednakowo traktowane – dodaje Zbigniew Kruszyński.

Konsultacje społeczne projektu ustawy zakończą się 29 maja, lecz już teraz znane są niektóre zastrzeżenia, jakie mają do niego związki zawodowe.

Więcej Gazeta Prawna.