Bony żywieniowe – ze składkami czy bez

Rzeczpospolita (2012-05-21), autor: Anna Abramowska , oprac.: GR

maj 21, 2012

Nie zawsze magiczna kwota 190 zł na gotowe posiłki dla załogi uchroni przed płaceniem składek – czytamy w Rzeczpospolitej.

Chcemy wprowadzić karty żywieniowe dla pracowników. Otrzymają je wszyscy, nie tylko ci, którzy mają prawo do profilaktycznych posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. Czy jeśli będą one uprawniać do zakupu posiłków w miesiącu do wysokości 190 zł, to musimy pobrać od nich zaliczkę na podatek i składki ZUS – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi jedynie, że z podstawy wymiaru składek wyłączone są przychody stanowiące wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu do wartości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. Sam przepis jest dość enigmatyczny i nie przesądza o tym, w jaki sposób pracodawca udostępnia zatrudnionym posiłki oraz czy ważne jest miejsce ich realizacji.

Ministerstwo pracy już w piśmie z 2004 r. interpretując rozporządzenie składkowe w tym zakresie, stwierdziło, że o oskładkowaniu przesądza to, gdzie są realizowane przekazywane pracownikom kupony żywieniowe przeznaczone na zakup gotowych posiłków. Według Ministerstwa Pracy „posiłki, o których mowa w tym przepisie, obejmują nie tylko gotowe posiłki, ale też przekazane pracownikom bony żywieniowe, o ile są one realizowane w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych barach, punktach gastronomicznych i stołówkach. Nie podlegają natomiast zwolnieniu ze składek, bony żywieniowe, które mogą być realizowane w sieciach handlowych”. Wolne od składek do ZUS pozostają karty sfinansowane z zfśs.

Jeśli chodzi o podatek, to zaoszczędzi na nim tylko ten pracownik, który ma prawo do posiłków profilaktycznych, jakie zapewniają mu przepisy BHP z tytułu pracy w warunkach szczególnie uciążliwych.
Zasady, na jakich osoby pracujące w uciążliwych warunkach mają prawo do nieodpłatnych posiłków, precyzuje rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
Zgodnie z jego § 2 ust. 2, jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów. Nabywanie poszczególnych składników posiłku też uprawnia do zwolnienia z podatku, ale tylko wtedy, gdy bony czy karty żywieniowe szczegółowo określają dopuszczalny katalog produktów do nabycia spełniający normy BHP dotyczące profilaktycznych posiłków. Jeśli nie ma takiego zawężenia i w ramach darowanej karty można kupić niemal każdy produkt spożywczy, to zwolnienie z podatku nie jest możliwe. Wówczas trzeba je doliczyć do przychodu pracownika i pobrać zaliczkę na podatek. Karty mogą być jednak zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, czyli rocznie do kwoty 380 zł, jeżeli zostaną sfinansowane z zfśs.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 maja 2012 r.