Będzie mniej pieniędzy na rehabilitację…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

maj 21, 2007

Zakłady pracy chronionej nie będą miały środków na finansowanie indywidualnej rehabilitacji pracowników.

Pracodawca prowadzący ZPChr otrzyma dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika tylko do wysokości wynagrodzenia, jakie ta osoba faktycznie otrzymuje – wynika z nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych, którą przyjął Sejm. Obecnie w przypadku, gdy kwota miesięcznego dofinansowania (stanowić ona może 50,110 lub 130 proc. płacy minimalnej) przekracza kwotę miesięcznej pensji niepełnosprawnego pracownika, nadwyżka przekazywana jest na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pieniądze te wykorzystywane są na indywidualne programy rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie prący chronionej. . -Teraz będziemy mieć kłopot z wygospodarowaniem środków na prowadzenie rehabilitacji i na pewno będzie ona ograniczona -mówi Jarosław Nowak z krakowskiej firmy Manex, posiadającej status ZPChr, który finansuje swoim pracownikom cztery indywidualne programy rehabilitacyjne rocznie.

Z opiniami pracodawców nie zgadza się jednak rząd.

– Na ZFRON gromadzone są ogromne środki, których zakłady pracy chronionej nie są w stanie wydatkować – uważa Mirosław Mielniczuk, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Zmianę przepisów tłumaczy on koniecznością dostosowania polskiego prawa do rozporządzenia Komisji Europejskiej z 5 grudnia 2002 r. w sprawie pomocy państwa w zakresie zatrudniania (nr 2204/2002). Poza tym, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), indywidualna rehabilitacja niepełnosprawnych może być także finansowana z innych źródeł (np. zapisów i darowizn, części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych).

– Jeśli Senat przyjmie nowelizację ustawy, programy rehabilitacyjne będą prowadzić tylko duże zakłady, które stać na finansowanie rehabilitacji bez pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówi poseł Magdalena Kochan z PO. W jej opinii na zmianie przepisów najbardziej stracą same osoby niepełnosprawne, które podejmując zatrudnienie nie będą mogły liczyć na rehabilitację w miejscu pracy.

Więcej Gazeta Prawna.