Jak rozliczyć płatne z góry wynagrodzenie za dzierżawę

Rzeczpospolita (2012-05-22), autor: Błażej Cieliński , oprac.: GR

maj 22, 2012

Podatnik, który otrzymuje czynsz dzierżawy z góry za cały okres umowy dzierżawy, powinien wykazać przychód z tego tytułu jednorazowo w momencie wystawienia faktury lub otrzymania płatności – czytamy w Rzeczpospolitej.

Podatnik zawarł umowę dzierżawy posiadanych przez siebie składników majątku na dwa lata, a w dniu zawarcia umowy otrzymał „z góry” zapłatę czynszu za cały ten okres. Płatność ta została udokumentowana fakturą zaliczkową wystawioną na 100 proc. należnego czynszu.

Podatnik zaliczył tę kwotę do przychodów w całości w momencie jej otrzymania. Powziął jednak wątpliwość, czy postąpił prawidłowo, zwłaszcza w świetle art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Dlatego wystąpił o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 3 kwietnia 2012 r. (I PTPB3/423-331/11-4/GG) stwierdziła, że w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 3C ustawy o CIT odnoszący się do przychodów rozliczanych w okresach rozliczeniowych. W tym przypadku bowiem strony ustaliły rozliczenie usługi jednorazowo, a nie w okresach rozliczeniowych. Konsekwentnie, zdaniem organu podatkowego, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, a co za tym idzie przychód powstał w dacie wystawienia faktury.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2012 r.