Konferencja dla pracodawców

Gazeta Wyborcza , autor: Katarzyna Kondziołka , oprac.: GR

maj 21, 2007

W dniu 20 kwietnia na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu odbyła się Konferencja pn. Osoba niepełnosprawna w miejscu pracy. Wiedza i praktyka", podsumowująca projekt Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie".

Tematyka konferencji poświęcona była zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu pracodawców z powiatu sandomierskiego oraz bardzo licznie

Konferencję rozpoczął Andrzej Wzorek, burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, organizator konferencji. O problemach w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o konkretnych możliwościach rozwiązywania tych problemów na przykładzie projektu Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie", realizowanego przez Gminę Zawichost mówiła Ewa Kwiatkowska – kierownik projektu. Dr Wojciech Otrębski, pracownik naukowy Katedry Psychologii i Rehabilitacji Instytutu Psychologii KUL, omówił nowe kierunki rozwoju w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawcy mogli także zapoznać się z praktycznymi aspektami zatrudniania osób niepełnosprawnych. Swoimi doświadczeniami podzieliła się Iwona Korczyńska-Sapielak, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach, od wielu lat

zatrudniająca niepełnosprawnych pracowników. Pani Iwona Korczyńska- Sapielak mówiła także o roli edukacji w przygotowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych na przykładzie Gimnazjum w Dwikozach, gdzie w klasach integracyjnych kształci się młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna. O roli i doświadczeniach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opowiedziała Beata Woźniak-Faliszewska z Oddziału Świętokrzyskiego PFRON. W podsumowaniu konferencji konsultant merytoryczny projektu przedstawił społeczne, ekonomiczne oraz etyczne przesłanki dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Konferencja zakończyła trwający rok projekt pn. Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie". Celem tego projektu było zwiększenie zainteresowania pracodawców otwartego rynku pracy zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Projekt z założenia adresowany był do pracodawców, ale cieszył się także bardzo dużym zainteresowaniem wśród samych osób niepełnosprawnych, o czym świadczy także tak liczna obecność tych osób na konferencji.

Więcej Gazeta Wyborcza.