Wspólnik, który używa własnego auta na cele spółki musi prowadzić ewidencję przebiegu

Rzeczpospolita (2012-05-24), autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

maj 24, 2012

Organy podatkowe zgadzają się na zaliczenie wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu do kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej, ale wyłącznie w ramach limitu tzw. kilometrówki i pod warunkiem prowadzenia przez wspólnika używającego samochodu ewidencji przebiegu pojazdu – czytamy w Rzeczpospolitej.

Do celów działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej mam zamiar używać własnego samochodu osobowego. Czy wydatki z tym związane mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Czy faktury dokumentujące poniesione koszty powinny być wystawione na mnie, czy na spółkę – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych przez wspólnika spółki cywilnej używającego prywatnego auta celem załatwiania spraw spółki potwierdziła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 23 lutego 2011 r.

Podobne stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Poznaniu w piśmie z 10 września 2010 r. Czytamy w nim: „wydatki na eksploatację samochodu prywatnego wnioskodawczyni, rozliczane poprzez ewidencję przebiegu pojazdów będą stanowić koszty uzyskania przychodów wnioskodawczyni jednak do wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów działalności gospodarczej podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, przypadającej na udział wnioskodawczym w spółce cywilnej”. Izba dodała, że przez wydatki na eksploatację pojazdu należy rozumieć „wydatki związane ze zwykłym używaniem samochodu, jak np.: wydatki na zakup paliwa, wymianę oleju, części zamiennych, opon, wydatki na bieżące remonty, naprawy i ubezpieczenia”.

Powyższe wydatki, aby stanowiły dowód poniesienia kosztów uzyskania przychodów przez spółkę powinny być udokumentowane fakturami wystawionymi na nazwisko wspólnika jako podmiotu użytkującego samochód i zawierającymi jego NIP.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 maja 2012 r.