Członek rady nadzorczej zapłaci składkę od ceny biletu, który sam kupił

Rzeczpospolita (2012-06-06), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

cze 6, 2012

Zwrot kosztów przyjazdu na posiedzenie organu spółki jest wolny od podatku, ale trzeba od niego odprowadzić opłatę na ubezpieczenie zdrowotne – czytamy w Rzeczpospolitej.

Członek rady nadzorczej spółki z o.o. otrzymuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach organu w wysokości 800 zł oraz przysługuje mu zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia. Z uwagi na pełnioną funkcję podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. W maju przedstawił bilety kolejowe na 98,50 zł. Jak rozliczyć tę osobę z podatku i składki – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów i rad nadzorczych stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z  ustawą o PIT zarówno wynagrodzenie za udział w posiedzeniach jak i zwrot kosztów dojazdów do celu są w świetle przepisów podatkowych przychodami członka rady.

Jednak ustawa o PIT wskazuje, że od podatku dochodowego osoby niebędącej pracownikiem wolne są diety i inne należności za czas podróży do wysokości, jaka obowiązuje dla podróżujących służbowo pracowników sfery budżetowej.

Zatem w odpowiedzi na pytanie czytelnika rozliczenie przychodów za maj powinno wyglądać następująco:

– podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 898,50 zł (800 Zł + 98,50 zł)

– składka zdrowotna do ZUS: 898,50 zł x 9 proc. = 80,87 zł

– przychód dla celów podatkowych: 800 zł

– podstawa opodatkowania: 800 zł – 111,25 zł = 688,75 zł; (po zaokrągleniu 689 zł)

– zaliczka na podatek: 689 zł x 18 proc. = 124,02 zł

– składka zdrowotna do odliczenia od podatku: 800 zł x 7,75 proc. = 62 zł (jej podstawą jest wyłącznie przychód opodatkowany)

– zaliczka do zapłaty do urzędu skarbowego: 124,02 zł – 62 zł = 62,02 zł; (po zaokrągleniu 62 zł)

– do wypłaty: 898,50 zł – 80,87 zł – 62 zł = 755,63 zł

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2012 r.