Czy nowe stanowisko może być dowolne?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-06-06), autor: Małgorzata Jankowska , oprac.: GR

cze 6, 2012

Jakiś czas temu uległem wypadkowi przy pracy. Teraz wróciłem do zakładu pracy i pracodawca poinformował mnie, że musi przenieść mnie na inne stanowisko pracy. Czy może to być dowolne stanowisko? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada „DGP”. Pracodawca na podstawie orzeczenia lekarskiego ma obowiązek przenieść do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie obniżenia wynagrodzenia spowodowanego zmianą pracy pracownikowi przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy przysługuje dodatek wyrównawczy.

Inaczej niż w przypadku przeniesienia pracownika do innej pracy w razie wykrycia u niego objawów choroby zawodowej, w tym przypadku przepisy wymagają, aby pracownikowi powierzona była odpowiednia praca, czyli praca odpowiednia dla jego zdrowia i zgodna z jego kwalifikacjami zawodowymi.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 czerwca 2012 r.