Zmiany w prawie bilansowym

Rzeczpospolita (2012-06-11), autor: Wiesława Moczydłowska , oprac.: GR

cze 11, 2012

Księgowych czeka nie tytko deregulacja zawodu, ale takie zupełnie nowa ustawa o rachunkowości. Ministerstwo Finansów rozpoczyna nad nią prace – informuje Rzeczpospolita.

Nowa ustawa o rachunkowości będzie konsekwencją zmienionej w marcu tego roku IV dyrektywy unijnej i prac nad zupełnie nową dyrektywą.

Ustawa wprowadzi uproszczenia dla mikrofirm, które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów: sumy bilansowej, przychodów i zatrudnienia. Będą one mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, zwolnione zostaną z pisania sprawozdania z działalności oraz informacji dodatkowej, a także z obowiązku publikowania sprawozdań.

Projekt nowej dyrektywy zakłada wprowadzenie maksimum harmonizacji progów określających małe, średnie i duże jednostki. Jednostki małe, które nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów na dzień bilansowy, będą sporządzały sprawozdania składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (w wersji uproszczonej) oraz informacji dodatkowej (z zamkniętym katalogiem ujawnień). Przewiduje się możliwość zwolnienia ich z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności, a także dopuszcza brak obowiązku badania sprawozdań.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 czerwca 2012 r.