Jedna stawka na dostawę i transport

Rzeczpospolita (2012-06-14), autor: Łukasz Gogola , oprac.: GR

cze 14, 2012

Firma, która sprzedaje towary kontrahentowi z UE i zobowiązuje się do ich dostarczenia, wykazuje tylko wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Cała należność jest więc obciążona zerowym VAT – czytamy w Rzeczpospolitej.

Często zdarza się, że klient z innego kraju unijnego zamawia u polskiego sprzedawcy towar łącznie z dostawą. Wówczas polska firma obciąża nabywcę dodatkowymi kosztami transportu. Przy wystawianiu faktury pojawiają się wtedy wątpliwości, czy na gruncie VAT wewnątrzwspólnotową dostawa towarów (WDT) i usługa ich transportu jest jednym świadczeniem, czy też należy je wykazywać jako dwie oddzielne czynności.

Ustawodawca nie określił szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania dla WDT. Tym samym nie wskazał, jak polski sprzedawca powinien się zachować w przypadku unijnej dostawy towarów wraz z ich transportem. Zatem obowiązuje w tym zakresie art. 29 ust 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Przepis wskazuje ponadto, że obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Rozpatrując zasady ustalania podstawy opodatkowania WDT wraz z ich transportem należy wziąć pod uwagę także przepis określający podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). To dlatego, że WDT u jednego z kontrahentów, u drugiego jest WNT. Oznacza to, że podstawy opodatkowania obydwu transakcji powinny zawierać takie same elementy.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić, w tym również wydatki dodatkowe, takie jak: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem VAT; wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia pobierane przez dostawcę od firmy dokonującej WNT.

Z tego przepisu wprost więc wynika, że koszty transportu pobierane przez sprzedawcę zwiększają podstawę opodatkowania WNT, a co za tym idzie również powinny stanowić element podstawy opodatkowania w WDT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 czerwca 2012 r.