Opiekun nie odliczy swoich wydatków

Dziennik Gazeta Prawna (2012-06-15), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

cze 15, 2012

Podatniczka uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym, gdzie pełniła rolę opiekuna córki, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dochody niepełnosprawnej córki nie przekraczają 9120 zł rocznie. Część wydatków związanych z pobytem opiekuna została sfinansowana ze środków mops. Czy podatniczka może od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki na swój pobyt na turnusie – odpowiedź znajdziemy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Wydatki rehabilitacyjne mogą być odliczone od dochodu przez osobę niepełnosprawną lub osobę, na utrzymaniu której pozostają osoby niepełnosprawne jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9120 zł. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o niepełnosprawności.

Podatniczka zgodnie z wolą ustawodawcy może odliczyć jedynie wydatek poniesiony za pobyt córki na turnusie rehabilitacyjnym w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną ze środków otrzymanych z pomocy społecznej. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 maja 2012 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 czerwca 2012 r.