Niepełnosprawny dostanie tylko część dodatkowego urlopu

Rzeczpospolita (2012-06-18), autor: Magdalena Wypijewska , oprac.: GR

cze 18, 2012

Pracownik posiada orzeczenie lekarza ZUS o uznaniu go za całkowicie niezdolnego do pracy. Rok zatrudnienia po uzyskaniu tego orzeczenia mija mu 21 czerwca br. Z końcem lipca kończy się jednak jego umowa o pracę. Czy takie orzeczenie uprawnia go do dodatkowego urlopu i czy przysługuje on w wymiarze proporcjonalnym czy w całym dziesięciodniowym? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Ustawa o rehabilitacji w zakresie nabywania prawa do kolejnego dodatkowego wypoczynku, zasad wykorzystywania dodatkowego urlopu czy jego udzielania  nakazuje stosować regulacje kodeksu pracy.
Dotyczy to również sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego.
Oznacza to, że zgodnie z kodeksowymi zasadami pracownik ma wówczas prawo do wykorzystania urlopu dodatkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.

Nie ma oczywiście podstaw do zmniejszenia wymiaru tego wolnego za okres przed uzyskaniem do niego prawa tj. od 1 stycznia do 20 czerwca br. Po roku pracy z orzeczeniem o niepełnosprawności pracownik od razu nabywa prawo do pełnego dziesięciodniowego dodatkowego wypoczynku. Wymiar tych dni można skrócić jedynie w związku z ustaniem stosunku pracy przed zakończeniem roku kalendarzowego. Dni urlopu dodatkowego są normalnym urlopem wypoczynkowym. O ich liczbę zwiększa się wymiar wypoczynku, jaki przysługuje pracownikowi w danym roku (20 lub 26 dni). Zatem w sytuacji wskazanej przez czytelnika, gdy zatrudniony uzyska prawo do dodatkowych dni wolnych 21 czerwca 2012 r., a 31 lipca zostanie rozwiązana z nim umowa o pracę, liczbę dni urlopowych przysługujących mu w 2012 r. należy ustalić następująco:
– całoroczny urlop: 20 (lub 26 dni) urlopu wypoczynkowego + 10 dni urlopu dodatkowego = 30 dni (36 dni)
– wymiar proporcjonalny: 30 dni x 7/12 = 18 dni lub 36 dni x 7/12 = 21 dni.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 czerwca 2012 r.