Jedno orzeczenie, dożywotni przywilej

Rzeczpospolita (2012-06-19), autor: Radosław Kaczmarek , oprac.: GR

cze 19, 2012

Raz stwierdzona choroba zawodowa, która jest powodem korzystania z kolejnych zwolnień lekarskich, daje prawo do wyższego zasiłku przez całe życie. Nie ma znaczenia zmiana miejsca pracy czy tytułu do opłacania składek – czytamy w Rzeczpospolitej.

Niezdolność do pracy naszego zleceniobiorcy ma związek z chorobą zawodową. Choroba ta ma związek z pracą wykonywaną wcześniej na etacie. Zleceniobiorca ten nie zadeklarował chęci przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego, ale zgłosiliśmy go do ubezpieczeń społecznych, w tym do wypadkowego. Czy ma prawo do zasiłku chorobowego. Czy jego przychód mamy pomniejszyć tylko o faktycznie opłacane przez niego składki emerytalną i rentową – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Gdy zostanie potwierdzony fakt istnienia choroby zawodowej i z jej powodu pracownik stanie się niezdolny do pracy, ma prawo do świadczeń finansowanych z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli został do niego zgłoszony. Zasiłek z tytułu choroby zawodowej przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy, bez względu na przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego. Przywilej ten dyktuje art 8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nie jest tu wymagany, tak jak przy zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, 30 lub 90 dniowy okres nieprzerwanego ubezpieczenia.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również wtedy, gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw choroby zawodowej stwierdzonej u ubezpieczonego. Okoliczność tę powinien potwierdzić lekarz w dodatkowym zaświadczeniu lekarskim.
Ustawa wypadkowa wskazuje w art. 9 ust 1, że zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy związanej z chorobą zawodową przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Zleceniobiorca, o którego pyta czytelnik przedłożył zwolnienie ZUS ZLA oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające związek tej niezdolności do pracy z chorobą zawodową która powstała w czasie zatrudnienia na umowę o pracę.
Powstanie choroby zawodowej w trakcie zatrudnienia, a więc z innego tytułu niż ten, z którego zleceniobiorca ubiega się o zasiłek chorobowy, nie jest przeszkodą do uzyskania świadczenia z ustawy wypadkowej.

Zleceniobiorca czytelnika objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniem, wypadkowym. W związku z tym ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Mimo że nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to jego przychód dla celów ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy pomniejszyć o 13,71 proc.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 czerwca 2012 r.