Czy każdy przychód jest oskładkowany?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-06-19), autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

cze 19, 2012

Mam 58 lat, jestem na emeryturze. Nie prowadziłam własnej działalności gospodarczej, wynajęłam dom w Warszawie za 5 tys. zł miesięcznie. ZUS zawiesił mi wypłatę świadczenia, czy miał rację? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada „DGP”. ZUS nie bierze pod uwagę osiąganych przez emerytów przychodów, jeśli pochodzą one z praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej), honorariów za działalność twórczą lub artystyczną. Obowiązujące przepisy przewidują również takie okoliczności, które wyłączają niektóre przychody z rozliczania, mimo że zostały one uzyskane z pracy podlegającej oskładkowaniu. Chodzi o przypadek, kiedy przychody zostały osiągnięte przez ubezpieczonego, zanim przeszedł na emeryturę, albo o sytuację, kiedy przychód został osiągnięty przez kobietę, która skończyła 60 lat lub przez mężczyznę mającego więcej niż 65 lat. W tym przypadku do rozliczenia świadczenia w danym roku kalendarzowym przyjmuje się przychód uzyskany przez świadczeniobiorcę od 1 stycznia do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zainteresowany ukończył wskazany wiek. Wreszcie przychody w dowolnej wysokości może osiągać emeryt, któremu ZUS zawiesił wypłatę świadczenia, bo kontynuował on zatrudnienie, mając jednocześnie prawo do nabycia emerytury. Zatem taka osoba jest traktowana z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych jak każdy pracownik, który może przecież dorabiać, ile chce.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 czerwca 2012 r.