Jak należy ująć wypłatę dla wspólników?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-06-21), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

cze 21, 2012

W zeszłym roku wspólnicy spółki jawnej pobrali zaliczki na poczet zysku. Jak należy rozliczyć podział dodatniego wyniku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Przekazywane w ciągu roku obrotowego zaliczki na poczet przyszłego zysku na dzień ich wypłaty ujmuje się na koncie rozrachunków zapisem: strona Wn konta 240 – Inne rozrachunki (w analityce: Imienne konto wspólnika), strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy. Następnie ich wartość może zostać przeksięgowana na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia – następująco: strona Wn konto 820 – Rozliczenie wyniku finansowego, strona Ma konto 240 – Inne rozrachunki (w analityce: Imienne konto wspólnika).

Przykładowo spółka jawna w 2011 r. wypłaciła wspólnikom 50 tys. zł zaliczki na poczet zysku. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w 2012 roku okazało się, że dodatni wynik wynosi 150 tys. zł i w całości zostanie przekazany wspólnikom. Ponieważ kwota zaliczki na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2011 r. – została przeksięgowana na konto 820, to pozostałą kwotę, tj. 100 tys. zł, należy zaksięgować: strona Wn konto 820 – Rozliczenie wyniku finansowego, strona Ma konto 240 – Inne rozrachunki (w analityce: Imienne konto wspólnika). Z kolei wypłatę ujmuje się analogiczne do wypłaty zaliczki (tj. strona Wn konta 240, strona Ma konta 130).

Zanim powyższe dwa księgowania zostaną ujęte w dacie zatwierdzenia raportu, zysk finansowy musi być ujęty następująco: strona Wn konta 860 – Wynik finansowy stroną Ma konta 820 – Rozliczenie wyniku finansowego. Przy tym organem zatwierdzającym w spółce jawnej są wspólnicy, a czynność ta powinna być dokonana w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do końca czerwca.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 czerwca 2012 r.