Kiedy ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-06-21), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

cze 21, 2012

Ubezpieczony przebywający na długim zwolnieniu lekarskim zamiast renty otrzyma świadczenie rehabilitacyjne.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, czasami się zdarza, że pracownik po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego przez maksymalny okres nadal nie może wrócić do pracy. Może to mieć miejsce po upływie 182 dni lub 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub ciążą. W takim jednak przypadku lekarz orzecznik może uznać, że renta jeszcze nie przysługuje, a osoba uprawniona może pracować po odbyciu rehabilitacji. Wtedy ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne, pod warunkiem że ubezpieczony złoży taki wniosek, korzystając z druku ZUS Np-7.

Do wniosku o świadczenie powinny być dołączone:

– zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego,

– wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) – nie jest on wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą,

– protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,

– karta wypadku przy pracy – w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,

– decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego – w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 czerwca 2012 r.