Dofinansowanie wakacji dziecka pracownika może być zwolnione w całości z podatku

Rzeczpospolita (2012-06-27), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

cze 27, 2012

Aby skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić określone warunki – ważne jest, z jakiego źródła pochodzi dopłata i kto z niej skorzysta – czytamy w Rzeczpospolitej.

Przepisy preferują wsparcie dla dzieci do 18 lat. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT zwolnione z podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące taką właśnie działalność, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Nieopodatkowane są też dopłaty do przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Wakacje muszą być zorganizowane przez uprawniony podmiot, np. biuro turystyczne. Wyjazdy dla dzieci mogą też urządzać kościoły, szkoły, organizacje charytatywne, których działalnością statutową jest organizowanie wypoczynku. Jak wskazują urzędy skarbowe, ważne jest, aby działały zgodnie z regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Trzeba też pamiętać o zachowaniu dokumentów potwierdzających wyjazd (rachunek, faktura, dowód wpłaty).

Ulga nie przysługuje, jeśli pracodawca sfinansował koszty pobytu u rodziny. Fiskus nie zgodzi się też na zwolnienie z podatku dopłat do wyjazdów organizowanych na własną rękę przez pracowników.

Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) – zwolniona jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł – obowiązuje roczny limit do 760 zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 czerwca 2012 r.