Darmowe mieszkanie za granicą ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Rzeczpospolita (2012-06-28), autor: Mirosław Klaman , oprac.: GR

cze 28, 2012

Wysłaliśmy pracowników do pracy w Austrii w celu realizacji umowy zawartej z tamtejszym kontrahentem. Uzyskaliśmy dla nich z ZUS poświadczenie dotyczące ubezpieczeń na formularzach A1. Zapewniliśmy im zakwaterowanie i będziemy wypłacać dodatki za rozłąkę. Czy kwoty, które przeznaczamy na wynajęcie lokali dla pracowników, oraz dodatki za rozłąkę trzeba wliczyć do podstawy wymiaru składek na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jeżeli ZUS poświadczył pracownikom formularze A1, to ich sytuację ubezpieczeniową regulują polskie przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, mimo że wykonują pracę w Austrii. Składki na ubezpieczenia tych osób trzeba więc opłacać w Polsce i według polskich przepisów ustalać podstawę ich wymiaru.

Udostępnienie lokalu mieszkalnego jest świadczeniem w naturze, które jest przychodem stanowiącym podstawę wymiaru składek. Sposób szacowania tego świadczenia określa § 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawcy często mają problem z ustaleniem uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu udostępnionego mu lokalu, gdy wynajmują np. pokój w hotelu pracowniczym lub prywatne mieszkanie na cele zbiorowego zakwaterowania. Ewentualne trudności w ustaleniu przychodu konkretnej osoby nie stanowią jednak uzasadnienia do tego, by nie uwzględniać go w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Ze składek zwolniony jest natomiast dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikowi delegowanemu za granicę, który na czas wykonywania pracy musi się rozstać z rodziną. Podstawą jest § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. Dodatek taki jest wyłączony z oskładkowania do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Gdyby więc pracodawca wypłacał to świadczenie w wyższej kwocie, to nadwyżkę ponad 23 zł musi uwzględnić jako przychód oskładkowany.
Należy przy tym pamiętać, że dla pracowników delegowanych za granicę podstawa wymiaru składek nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2012 r. jest to 3526 zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 czerwca 2012 r.