Niewychodzenie codziennie z domu nie oznacza bezrobocia…

GAZETA OLSZTYŃSKA , autor: Sebastian Żurowski , oprac.: GR

maj 23, 2007

TELEPRACA praca wykonywana poza siedzibą firmy, możliwa dzięki wykorzystaniu komputerów i urządzeń telekomunikacyjnych ( Słownik Języka Polskiego PWN").

Ten artykuł jak wiele innych wcale nie powstał w siedzibie redakcji i w godzinach jej pracy. Każdy tekst dziennikarz może napisać w praktycznie dowolnym zakątku kuli ziemskiej, w ciągu góra kilku sekund przesłać do swojego redaktora w siedzibie gazety lub czasopisma. To banalne stwierdzenie. Wydaje się, że telepraca nie tylko w wypadku dziennikarza ma wiele zalet. Czy jednak ma tylko i wyłącznie zalety

Pracuj w wygodnych kapciach

Perspektywa tego, że można pracować bez chodzenia do pracy jest bardzo atrakcyjna. Wielu Polaków rozumie telepracę wyłącznie jako telemarketing, informację telefoniczną bądź akwizycję mówi. Ewa Dobosiewicz, ekspert w unijnym projekcie Telepraca", który ma promować ideę pracy na odległość w Polsce. Tymczasem lista zawodów, które można wykonywać z zastosowaniem telepracy jest bardzo długa. To wszystkie posady związane ze słowem, obrazem i dźwiękiem, zawody artystyczne, dziennikarskie, informatyczne, księgowość i inne, które potencjalnie nie muszą być wykonywane w miejscu pracy.

W przypadku telepracy założenie jest takie, że rezultaty swoje pracy przesyła się bezpośredniemu przełożonemu lub współpracownikom przy użyciu poczty elektronicznej. Z tym związane są niektóre z wad telepracy: zależność od sprawnego funkcjonowania łączy internetowych i telefonów oraz brak bezpośredniego kontaktu z zespołem i kierownikiem.

Zalet jest więcej niż wad

W porównaniu z tymi wadami zalety pracy na odległość są jednak niezaprzeczalne. Pracodawca może przede zredukować swoje koszty oszczędzając m.in. na utrzymywaniu niepotrzebnej powierzchni biurowej i pracowników administracyjnych. Poza tym zyskuje dostęp do specjalistów, którzy nie mieszkają w pobliżu jego siedziby.

Telepraca to nie tylko oszczędność kosztów. Ta forma pracy wpisuje się w unijną politykę równości szans, gdyż ułatwia równą konkurencję na tzw. otwartym rynku pracy nie tylko osobom niepełnosprawnym i wychowującym dzieci, ale także np. zamieszkującym na wsi. Ta forma zatrudnienia polecana jest jako forma aktywizacji zawodowej matek z dziećmi, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych.

Jednym z elementów kończącego się właśnie projektu Telepraca" było stworzenie raportu na temat polskiego rynku pracy zdalnej. Przeprowadzone badania pokazały, że w Polsce obecnie telepracownicy stanowią jedynie 1 proc. wszystkich pracujących. Jednak jednocześnie już co piąty pracodawca rozważa wprowadzenie w najbliższej przyszłości w swojej firmie takiego systemu pracy. Być może na ciągle niewielką popularność telepracy wpływa to, że polski kodeks pracy jeszcze nie reguluje tej kwestii. Prace nad prawnym uregulowaniem tej formy świadczenia przez pracownika pracy dopiero trwają.

Więcej Gazeta Olsztyńska.