Łamią bariery…

GAZETA POMORSKA , autor: Pio , oprac.: GR

maj 23, 2007

480 osób złożyło wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w swoich domach. Niepełnosprawni nadal mogą ubiegać się o pieniądze.

W zeszłym roku takie wsparcie otrzymało około 130 bydgoszczan. To co trzeci wnioskodawca.

Ilu w tym roku dostanie dofinansowanie Nie wiadomo. Na razie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmują dokumenty. – Wnioski mogą składać osoby, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ruchowej -mówi Wiesław Wiśniewski, kierownik działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w MOPS. Mogą starać się o pieniądze na przystosowanie mieszkania czy domu do swoich potrzeb, na przykład na zakup antypoślizgowych płytek podłogowych, wyciągów albo likwidacji progów. Dokumenty z kosztorysem prac niepełnosprawni powinni składać w MOPS przy ul. Ogrodowej w centrum. Mogą liczyć na sfinansowanie do 80 proc. wydatków.

Więcej Gazeta Pomorska.