Urząd skarbowy sam przekaże jeden procent podatku…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 24, 2007

W rozliczeniu podatku za 2007 r. podatnicy nie będą już musieli sami wpłacać pieniędzy na konto organizacji pożytku publicznego. Aby skorzystać z odliczenia jednego procentu, wystarczy wskazać wybraną fundację lub stowarzyszenie

Począwszy od dochodów za 2007 r. ustawodawca przewidział znaczne ułatwienia dla podatników zamierzających skorzystać z odliczenia 1 proc. podatku. Wynikają one z nowego brzmienia art 45.

Tylko dla jednej organizacji…

Zgodnie z ust sc tego przepisu urząd skarbowy, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej, wybranej przez podatnika, organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego.

Tak jak dotychczas odliczenie będzie zaokrąglane do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jednak, o ile obecnie podatnik może wesprzeć np. dwie lub trzy organizacje pożytku publicznego i skorzystać z tego tytułu z ulgi, o tyle w rozliczeniu za 2007 r. będzie musiał zdecydować się na jedną. W praktyce nie ma to większego znaczenia, ponieważ 1 proc. podatku należnego to w zdecydowanej większości sytuacji kwota nieprzekraczająca kilkudziesięciu złotych.

…znajdującej się w wykazie…

Nowelizacja ustawy o PIT zobowiązała ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do ogłoszenia wykazu podmiotów mających status organizacji pożytku publicznego na30 listopada roku podatkowego. Zostanie on opublikowany w Monitorze

Polskim do końca roku. Podatnicy mogą przekazywać 1 procent swojego podatku tylko dla podmiotów tam wymienionych. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. i wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem, tych metali oraz handlu tymi wyrobami.

…po potrąceniu kosztów przelewu

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Kraj owego Rejestru Sądowego traktuje się jak wniosek o przekazanie 1 procentu podatku. Podatnicy muszą jednak wiedzieć, że nie cała kwota trafi na konto organizacji pożytku publicznego. Zostanie ona bowiem pomniejszona o koszty przelewu bankowego. Z kolei organizacje pożytku publicznego muszą przygotować się na to, że termin przekazania odpowiednich kwot przez urzędy skarbowe upływa 31 lipca. W praktyce oznacza to, że zdecydowana większość darowizn trafi do nich w ciągu trzech miesięcy od terminu złożenia zeznań podatkowych przez osoby fizyczne.

Więcej Rzeczpospolita.