Rehabilitacja, która się opłaca

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Anna Góra , oprac.: GR

sty 30, 2007

Rehabilitacja która się opłaca.

Praca osoby niepełnosprawnej jest często najlepszą formą rehabilitacji. Pozwala na codzienny kontakt z innymi ludźmi daje satysfakcję i poczucie niezależności. Pozwala na integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych. Dlatego od kilku lat przepisy zachęcają do zatrudniania niepełnosprawnych nie tylko w zakładach pracy chronionej ale również na otwartym rynku pracy. Pracodawcy mają wręcz obowiązek przyjmować takie osoby. Jeśli się z niego nie wy wiązują muszą płacić odpowiednią składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla równowagi przedsiębiorstwa i organizacje, które zdecydują się przyjąć niepełnosprawnych mogą liczyć na finansowe gratyfikacje. Wysokość dofinansowania uzależniona jest przede wszystkim od liczby niepełnosprawnych pracowników i stopnia ich niepełnosprawności.

System, którym zawiaduje PFRON jest bardzo uproszczony. Dokumenty dotyczące dofinansowań pracodawcy składają w formie elektronicznej przez Internet. Mogą też wybrać dogodną dla siebie formę rozliczeń wykazywać faktyczne zwiększone koszty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej co pozwala na wyższe dopłaty albo skorzystać z mniej skomplikowanego ryczałtu. Jurajska Spółdzielnia Pracy w Myszkowie należy do pracodawców, którzy w naszym regionie zatrudniają największą liczbę niepełnosprawnych. Od sierpnia 1999 roku jesteśmy zakładem pracy chronionej największym w regionie. Aby utrzymać ten status w każ W Jurajskiej Spółdzielni Pracy niepełnosprawni wykonują najczęściej proste prace w dziale produkcji dym miesiącu osoby niepełnosprawne muszą stanowić przynajmniej 40 procent ogółu pracowników w tym przynajmniej 10 proc z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Są to osoby ze schorzeniami narządów ruchu układu krążenia wzroku i neurologicznymi wyjaśnia Elżbieta Gura kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi w Jurajskiej Osoby niepełnosprawne są oddanymi pracownikami. Bardzo cenią swoje miejsce pracy. W Jurajskiej ich wynagrodzenia nie odbiegają od zarobków pozostałych pracowników. Mają również możliwość ciągłego rozwoju.