Ważne terminy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

maj 24, 2007

25 MAJA

mija termin zapłaty VAT za kwiecień i złożenia deklaracji (VAT-7, VAT-8, VAT-12)

zapłaty akcyzy za kwiecień i złożenia deklaracji (AKC-3)

31 MAJA

mija termin przekazania na rachunek bankowy odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 proc. naliczonej kwoty

5 CZERWCA

ostatni dzień na zapłacenie składek ZUS za maj przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

8 CZERWCA

ostatni dzień na zapłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj

termin przesunięty, bo 7 czerwca przypada w święto

mija termin złożenia zgłoszenia Intrastat za maj

ostatni dzień na zapłacenie składek ZUS za maj przez przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie *) termin przesunięty, bo 10 czerwca przypada w sobotę

15 CZERWCA

ostatni dzień na zapłacenie składek ZUS za maj przez płatników nieopłacających składki wyłącznie za siebie ani niebędących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi