Kodeks pracy określi obowiązki i uprawnienia telepracowników…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

maj 24, 2007

Kodeks pracy określi obowiązki i uprawnienia telepracowników oraz ich pracodawców

Wszystkie kluby poselskie popierają rządowy projekt ustawy regulujący telepracę. Może ona zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Ma on uregulować w prawie pracy zasady świadczenia pracy na odległość, czyli telepracę.

– Już około 16 proc. przedsiębiorstw korzysta z usług telepracowników-powiedziała, prezentując w Sejmie projekt ustawy, Anna Kalata, minister pracy i polityki społecznej.

Dodała, że popularność tej elastycznej formy zatrudnienia będzie rosnąć i dlatego rząd chce uregulować związane z tym kwestie w kodeksie pracy. Wyjaśniała, że wykonywanie telepracy będzie się odbywać na zasadzie dobrowolności.

Rząd w projekcie zastrzegł, że firma nie może zmusić zatrudnionego pracownika do wykonywania pracy w tej formie. Telepracownikami będą mogły zostać nowo zatrudniane osoby i dotychczasowi pracownicy. Tym drugim pracodawca zaproponuje zmianę formy zatrudnienia. Z inicjatywą zmiany warunków zatrudnienia będzie też mógł wystąpić pracownik. Pracodawca będzie dostarczać telepracownikom sprzęt niezbędny do wykonywania pracy. Ma też pokrywać koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tego sprzętu. W zamian będzie miał prawo do ulg podatkowych.

Wszystkie kluby parlamentarne zadeklarowały poparcie dla projektu.

Izabela Jaruga-Nowacka z SLD zwróciła uwagę, że zaletą telepracy jest elastyczny czas wykonywania obowiązków.

– Pozwala na łączenie wychowania dziecka z pracą zawodową w domu – zauważyła.

O pozytywnej roli dla życia rodzinnego, jaką może pełnić telepraca, mówiła też Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

– Projekt jest jednym z elementów polityki rodzinnej rządu, bo telepraca jest skierowana głównie do matek małych dzieci – argumentowała.

Posłowie podczas debaty zwracali też uwagę, że telepraca jest korzystna dla osób niepełnosprawnych czy mieszkańców małych miejscowości, którzy nie mogą znaleźć pracy w najbliższej okolicy.

Więcej Gazeta Prawna.